Zespół Programowy Hufca

Skład Zespołu Programowego Hufca
  • phm. Marta Nadolna – Przewodniczący
  • phm. Anna Osuchowska
  • pwd. Ewa Falkiewicz
  • pwd. Damian Jaros
  • pwd. Katarzyna Łowicka