Kapituła Stopni Wędrowniczych

Skład Komisji Historycznej Hufca
  • phm. Michał Olszewski – Przewodniczący
  • phm. Dariusz Kamiński
  • pwd. Grzegorz Izraelski
  • pwd. Damian Jaros