Komisja Historyczna Hufca

Skład Komisji Historycznej Hufca
  • hm. Paweł Pietkiewicz – Przewodniczący
  • hm. Jerzy Dębski
  • phm. Dorota Pietkiewicz
  • phm. Marta Łagodzińska