Władze

22 listopada 2015 roku Zjazd Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP wybrał nowe władze statutowe: Komendanta i Komendę Hufca, Hufcową Komisję Rewizyjną oraz Sąd Harcerski.