Sąd Harcerski

Skład Sądu
  • hm. Adam Broś – Przewodniczący
  • hm. Jacek Bartkowski – Z-ca przewodniczącego
  • hm. Dagmara Telińska – Członek