Komisja Rewizyjna

Skład Komisji
  • phm. Przemysław Kluczkowski – Przewodniczący
  • pwd. Katarzyna Łowicka – Z-ca przewodniczącego
  • pwd. Jakub Radziwon – Członek