Komenda Hufca

Skład Komendy
  • phm. Michał Olszewski – Komendant Hufca
  • dh. Andrzej Madejek – Skarbnik
  • phm. Dariusz Kamiński – Z-ca Komendanta
  • phm. Marta Nadolna – Członek komendy ds programowych
  • pwd. Grzegorz Izraelski – Członek komendy do pracy z kadrą
  • pwd. Seweryn Gaweł – Członek komendy ds organizacyjnych