Kręgi

  • Koszaliński Krąg Instruktorski „Sznurówka”
    Przewodniczący: phm. Marta Nadolna HO
  • Koszaliński Krąg Instruktorski „Wataha”
    Przewodniczący: pwd. Grzegorz Izraelski HO
  • 21 Środkowopomorski Krąg Instruktorski „Orła Białego”
    Przewodniczący: hm. Paweł Pietkiewicz HR