Dlaczego harcerstwo?

Rozwój, samodzielność, aktywność, braterstwo, współpraca.

Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to doskonałe miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Harcerski styl życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.
Drużyna harcerska to idealne miejsce aby nauczyć się pracy w zespole, dbania o siebie i o to co nas otacza. Braterstwo jest nieodłącznym elementem naszej harcerskiej drogi. Nie bez przyczyny mówimy, że wszyscy harcerze to jedna rodzina.

 

Ciekawy, różnorodny program

Program w drużynie zależy od indywidualnych potrzeb młodych ludzi, potrzeb całej grupy oraz pomysłowości drużynowego. Program drużyn opiera się na technikach harcerskich oraz zdobywaniu stopni i sprawności, które są motywacją do nieustannej pracy nad sobą oraz  mają wpływ na dalsze życie każdego harcerza.
Są drużyny, które specjalizują się w konkretnej działalności, (np. działalność artystyczna, turystyczna, ekologiczna)  ale większość drużyn i środowisk harcerskich podejmuje wiele różnorodnych działań. Nigdy nie zapominamy o patriotyzmie, pomocy bliźnim i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich.

Bezpieczeństwo

Związek Harcerstwa Polskiego dba o bezpieczeństwo swoich członków, podejmując liczne działania, w szczególności:

– przeszkolenie instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Opracowane zostały w skali całej organizacji standardy szkoleń, które musi przejść każdy podejmujący funkcję wychowawczą w organizacji,

– instruktorzy zobowiązani są do zdobywania uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności
np: kierowników placówek wypoczynku letniego,

– działanie w zgodzie z państwowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wszyscy pełnoletni instruktorzy ZHP są również ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Zwykły- niezwykły dzień harcerza

W pierwszym okresie działania w drużynie harcerskiej wszystko będzie dla dziecka nowe i nieznane. Dziecko będzie przeżywać ważne chwile: będzie uczęszczać na zbiórki, pojedzie na pierwszy biwak, obóz, pójdzie na pierwszy rajd. Nie można określić ram czasowych od której do której się jest w harcerstwie. Możemy podać godziny zbiórek, rajdów czy terminy biwaków i obozów.  Należy jednak pamiętać o tym że naszą harcerską codziennością jest każdy dzień, niezależnie od tego czy jesteśmy w szkole czy w domu, ponieważ harcerzem się jest przez cały czas, a nie tylko wtedy kiedy mamy na sobie mundur harcerski.