Co zrobić by wstąpić do harcerstwa?

Co zrobić by wstąpić do harcerstwa?

  • Pierwszym krokiem do zapisania dziecka do harcerstwa jest wybór pionu metodycznego.

W Związku Harcerstwa Polskiego funkcjonują cztery grupy wiekowe, w których program wychowawczy dostosowany jest do psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży. Są to:

– zuchy – dla dzieci w wieku 6-10 lat (I-III klasa Szkoły Podstawowej)

– harcerze – dla dzieci w wieku 10-13 lat (IV-VI klasy Szkoły Podstawowej)

– harcerze starsi – młodzież w wieku 13-16 lat (VII, VIII klasa Szkoły Podstawowej i I klasa Szkoły Średniej)

– wędrownicy – młodzież w wieku 16-21 lat (Szkoły Ponadgimnazjalne oraz studenci)

  • Wybór jednostki

Gdy wybrali już Państwo pion metodyczny adekwatny do wieku Państwa dziecka, należy zapoznać się z gromadami i drużynami działającymi w naszym hufcu. Gdy wybiorą już Państwo drużynę polecamy skontaktować się z drużynowym, który odpowie na wszystkie państwa pytania.

Listę wszystkich jednostek wraz z danymi drużynowych znajdą Państwo w zakładce Jednostki.

  • Koszty

Przynależność dziecka do harcerstwa związana jest z koniecznością płacenia rocznej składki członkowskiej, która wynosi 144zł/rok od osoby. O formę płatności prosimy pytać drużynowego wybranej drużyny.

Dokładne informacje o tym jak wykorzystywane są składki mogą Państwo przeczytać na głównej stronie Związku Harcerstwa Polskiego:

https://zhp.pl/rodzice/ile-kosztuje-harcerstwo/

  • Zgoda

Aby Państwa dziecko mogło uczestniczyć w zbiórkach oraz  innych formach harcerskiego stylu życia wymagana jest zgoda na przynależność do danego środowiska.
Zgodę można pobrać otrzymać od drużynowego bądź pobrać pod linkiem: zgoda na przynależność, a  następnie wypełnioną kartę oddać drużynowemu wybranej drużyny.