Narodowy Dzień Niepodległości

W tym roku, w ramach współpracy z Bałtyckim Towarzystwem Historycznym „PERUN”, dzień 11 listopada obchodziliśmy wyjątkowo hucznie.
Harcerze i instruktorzy z naszego hufca byli bardzo zaangażowani w różne wydarzenia jakie miały miejsce tego dnia w naszym mieście. Przygotowania rozpoczęliśmy wiele dni wcześniej i wymagały one od członków naszego hufca wiele pracy.

Jako aktorzy braliśmy udział w dwóch widowiskach przypominające tamte czasy, rozbrajania Niemców w Poznaniu jak i przyjazdu do tego miasta Ignacego Paderewskiego. Wcielając się w role aktorów byliśmy żołnierzami Pruskimi i Polskimi, mieszkańcami Poznania rozbrajającymi Niemców czy wiwatującymi na cześć przybywającego Paderewskiego.

Wystawiliśmy drużynę sztandarową, która brała czynny udział we wszystkich uroczystościach Państwowych godnie reprezentując nasz związek. Stawiliśmy się „w rynsztunku gotowi” pod koszalińską Katedrą o godzinie dziesiątej i pomaszerowaliśmy wraz z innymi sztandarami na plac pod pomnik Marszałka J.Piłsudskiego gdzie odbywały się główne uroczystości. Pomaszerowawszy w defiladzie pododdziałów oraz w Paradzie Niepodległości do Archiwum Miejskiego.

Pomagaliśmy w Archiwum Miejskim przy utworzeniu i prowadzeniu okolicznościowego pikniku. Harcerze pomagali w obsłudze wydarzenia jak i zabawiali mieszkańców śpiewaniem przy ognisku.

Korzystając z okazji zaprezentowaliśmy na terenie archiwum zakupy z Budżetu Obywatelskiego 2016, dziękując w ten sposób mieszkańcom Koszalina. Wystawiliśmy zakupiony sprzęt biwakowy i medyczny oraz elementy identyfikacji wizerunkowej harcerzy z miastem podwyższające zarazem bezpieczeństwo przeprowadzanych imprez.

Na koniec dnia zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy widowisko dźwięk i światło podpalania ptaków Hasiora. Widowisko to już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń naszego miasta. Mieszkańcy wiedzą, ze harcerze organizują ten pokaz i przybywają w coraz większej liczbie, co może świadczyć tylko o potrzebie takiego wydarzenia w tym dniu.

W tegorocznym widowisku uczestniczyła zaproszona przez nas grupa „Magmortal”, której za występ bardzo dziękujemy. W grupie te również występuje wielu harcerzy.

Tegoroczne widowisko pod tytułem „Droga do zwycięstwa” składało się z czterech odsłon.

Pokaz był wykonany do muzyki Krzesimira Dębskiego z filmu Ogniem i mieczem oraz Richarda Wagnera z ‚Walkirii’. A grupa Magmortal występowała do muzyki dubstep-mix.

Pierwsza odsłona to wstęp mający scalać całość widowiska i wprowadzić oglądających w nastrój. Następnie pokaz ogniowy grupy Magmortal. Trzecia część to stroboskopy, dym i czerwone race mające ukazać obraz walki. Czwarta cześć to wyłanianie się pochodni, jako naród pojawiający się na mapie europy kroczący po zwycięstwo, następnie podpalanie ptaków i wyjście chorągwi Polskich jako zwycięstwa.

W międzyczasie odbył się bardzo ważny dla nas nadzwyczajny zjazd instruktorów hufca na którym uchwaliliśmy strategię hufca na najbliższe lata. W strategii tej ujęliśmy zmiany wiele elementów wychowawczy jak i organizacyjnych, którym musimy stawić czoła w szybko zmieniającym się otaczającym nas świecie.

Jednocześnie pragniemy bardzo podziękować firmom wspierającym nasze działania :
„BASK” Sylwester Kryński – stroboskopy,
„Model” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sebastian Mądrzecki – nafta do pokazu grupy Magmortal,
PGK Koszalin – ropa do odpalenia ptaków,
BSMH „PERUN” – nafta do pochodni oraz taśma do zabezpieczenia terenu.
Nagłośnienie własne.

Fot.Izabela Rogowska

Fot.Izabela Rogowska


Fot.Izabela Rogowska

Fot.Izabela Rogowska

Fot.Izabela Rogowska

Fot.Izabela Rogowska

fot. I love Koszalin

fot. I love Koszalin

fot. I love Koszalin

fot. I love Koszalin

fot. I love Koszalin

fot. I love Koszalin

fot. I love Koszalin

fot. I love Koszalin

fot. I love Koszalin

fot. I love Koszalin

fot. portal www.gk24.pl

fot. portal www.gk24.pl

fot. dh. Magdalena Tyszecka

fot. dh. Magdalena Tyszecka

fot. portal www.gk24.pl

fot. portal www.gk24.pl

fot. portal www.gk24.pl

fot. portal www.gk24.pl

fot. portal www.gk24.pl

fot. portal www.gk24.pl

fot. portal www.gk24.pl

fot. portal www.gk24.pl

fot. Magdalena Tyszecka

fot. Magdalena Tyszecka

fot. Magdalena Tyszecka

fot. Magdalena Tyszecka

fot. Magdalena Tyszecka

fot. Magdalena Tyszecka