Zostań Małym Powstańcem

Zostań Małym Powstańcem

Związek Harcerstwa Polskiego jest trwale związany w swoich tradycjach i ideach z Powstaniem Warszawskim. W tym roku wraz z Bałtyckim Stowarzyszeniem Miłośników Historii „Perun” tworzymy wydarzenie mające na celu przypomnienie i upamiętnienie tamtych sierpniowych dni. Jako współorganizatorzy wydarzenia zapraszamy mieszkańców Koszalina…

Apel Hufca Ziemi Koszalińskiej

Apel Hufca Ziemi Koszalińskiej

Dnia 24 czerwca w godzinach popołudniowych pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się apel naszego hufca. Ze względu na wysoką temperaturę, odwołano zaplanowaną tego dnia grę miejską. Słowa starej harcerskiej piosenki „Staje wiara w ordynku szczęśliwa” miały tego dnia wątkowy…